אחריות

כל המידע המוגש בגיליון הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול רפואי". עיתון זה מספק מידע כללי ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ רפואי אישי אצל רופא מוסמך.

העיתון לא נושא  בכל אחריות לתכנים מסחריים ופרסומות אשר מתפרסמות בו. האחריות הבלעדית לתכנים האמורים הנה על המפרסמים בלבד בין אם המדובר בחברה ו/או כל גוף ו/או אדם. פרסום התכנים באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכוש את המוצרים או השירותים המפורסמים.